Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva