Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Medvode

Predpisi, ki so podlaga za sprejem