14. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 10.02.2021 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev