15. seja občinskega sveta

8. 4. 2016
Seja je potekala dne 20.04.2016 ob 16.30
Sklic
Klikni tukaj za prikaz prilog
Gradivo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 30.04.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 30.04.2016
Konec veljavnosti: 18.03.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 30.04.2016
Konec veljavnosti: 17.06.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 30.04.2016
Konec veljavnosti: 29.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 14.11.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 30.04.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki