Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva