22. seja občinskega sveta

7. 4. 2017
Seja je potekala dne 19.04.2017 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 30/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.04.2017
Začetek veljavnosti: 17.06.2017
Konec veljavnosti: 09.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.04.2017
Začetek veljavnosti: 29.04.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.04.2017
Začetek veljavnosti: 29.04.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o pokopališkem redu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.04.2017
Začetek veljavnosti: 13.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.04.2017
Začetek veljavnosti: 27.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine