Izračun komunalnega prispevka

Z informativnim izračunom komunalnega prispevka si vsak obiskovalec spletne strani lahko izračuna vrednost komunalnega prispevka. Za informativni izračun je potreben vnos treh parametrov:
- velikost parcele
- velikost objekta (po novi zakonodaji je relevantna bruto površina objekta)
- namembnost objekta.

Izračun je zgolj informativen. Uradni izračun prejme stranka tekom upravnega postopka. Oprostitve komunalnega prispevka v skladu s 13. členom odloka v informativnem izračunu niso upoštevane. 
m2
m2