SKUPNO JAVNO NAROČILO »NAKUP STOJNIC ZA IZVEDBO PROJEKTA OŽIVITEV TRŽNIC NA OBMOČJU LAS«

7. 9. 2018
07.09.2018
Javna naročila
20.09.2018 do 10:00
07.09.2018
JN006176/2018
Povezava
430-18/2018
06.09.2018
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532