Stara hišna imena 3 - LAS Za mesto in vas

15.372,00 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
9.450,00 €
Zaključeno
Povezava
01.12.2020
31.12.2021

Podatki o financiranju