18. seja občinskega sveta

18. 6. 2021
Seja je potekala dne 30.06.2021 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 115/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2021
Začetek veljavnosti: 31.07.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 115/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2021
Začetek veljavnosti: 17.07.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo