Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Pirniče

Predpisi, na katere predpis vpliva