Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pirniče

Predpisi, na katere predpis vpliva