17. seja občinskega sveta

28. 5. 2021
Seja je potekala dne 09.06.2021 ob 16.30
Gradivo
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.06.2021
Začetek veljavnosti: 19.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.06.2021
Začetek veljavnosti: 19.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pirniče (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.06.2021
Začetek veljavnosti: 19.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.06.2021
Začetek veljavnosti: 19.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.06.2021
Začetek veljavnosti: 19.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.06.2021
Začetek veljavnosti: 19.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.06.2021
Konec veljavnosti: 29.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo