Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva