Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva