Tehnični popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem