Odbor za mednarodno sodelovanje

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednica komisije, Ana Barle
 • članica komisije, Darinka Verovšek
 • član komisije, Janez Čadež
 • članica komisije, Irena Krasnik
 • član komisije, Dragan Djukić
 • članica komisije, Irena Sonc Šlenc
 • članica komisije, Helena Rismondo
 • članica komisije, Nada Prešeren
 • članica komisije, Mojca Urbas
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Darinka Verovšek, Žlebe, predsednica odbora
 • Mojca Urbas, Zbilje
 • Blaž Grilj, Zgornje Pirniče
 • Kaja Simončič, Vaše
 • Nada Prešeren, Spodnje Pirniče
 • Irena Sonc Šlenc, Verje
 • Boštjan Vidmar, Žlebe
 • Robert Peklaj, Valburga