Srečanje "Stara hišna imena" - KS Katarina, KS Trnovec, VS Tehovec in Osolnik

7. 7. 2021