Lokalno je zdravo - LAS Za mesto in vas

Vzgoja in izobraževanje, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
2022
129.510,04 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, LAS projekti
98.726,77 €
Zaključeno
Povezava
april 2021
maj 2022

Podatki o financiranju